KruJieab

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดถัย

rpm tite

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

  
ประพันธ์ พันธ์เจดีย์
ขวัญชัย สินเคระดาษ
ประเสริฐ จงพร้าว
นายประพันธ์  พันธ์เจดีย์
 นายขวัญชัย  สินเคระดาษ
นายประเสริฐ  จงพร้าว
โทรศัพท์ 092-6043409โทรศัพท์ 082-2483729
โทรศัพท์ 095-1570214
    
rmp4

rmp5

rmp6
พลฯ พัลลภ  แดนจันทร์นายสมชิด  แก้วเขียวนายธวัช  ทั่งสอโทรศัพท์ 089-5148480โทรศัพท์ 084-3174769โทรศัพท์ 092-0234161   
rmp7
  นายไพวัลย์  สุขศรี
  โทรศัพท์ 080-1123229  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

03
นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 

โกวิทย์
นายโกวิทย์  กองแก้ว

ทวีศักดิ์
นายทวีศักดิ์  พิมพ์มานะกิจ

 
 

วิทยา
นายวิทยา  จันทร์สิงห์

วัลลภ
นายวัลลภ  ประเสริฐศักดิ์
นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ
  

วิสาข์
นายวิสาข์  อู่นิ่ม

 

นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ

พงศกร
นายพงศกร  ประสิทธิ์เวช

นักศึกษาฝึกปรสบการณ์ฯ