KruJieab

เนื้อหา

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างศรีสง่าบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

2017 09 06

 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างศรีสง่าบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย" 

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 

ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รองศึกษาธิการภาค 4 และศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

 

2017 09 06 (1) 2017 09 06 (2)

2017 09 06 (3) 2017 09 06 (4)

2017 09 06 (5) 2017 09 06 (6)

2017 09 06 (7) 2017 09 06 (8)

2017 09 06 (9) 2017 09 06 (10)

2017 09 06 (12) 2017 09 06 (13)

2017 09 06 (14) 2017 09 06 (15)

 

 

ภาพจาก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี