KruJieab

เนื้อหา

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

Graduate2017

 

วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

โดยนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายเฉลา พวงมาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

และนายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู และท่านผู้ปกครอง

เข้าร่วมยินดีในความสำเร็จ ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชทยาลัย

 

ชมภาพทั้งหมด :

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2133749806914352

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2133753943580605

 

ชมวิดีทัศน์ :

 

 

01  02  03

04  05  06