KruJieab

เนื้อหา

โรงผลิตน้ำดื่มของโรงเรียน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เมื่อปี2555 โดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำดื่ม โรงผลิตน้ำดื่มคุณภาพให้กับโรงเรียน

qc20140903-181534-002

 

qc20140903-181533-001

 

qc20140903-181534-003

 

qc20140903-181534-004

 

qc20140903-181534-005