KruJieab

เนื้อหา

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีการศึกษา 2560

01

 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม่เต็ง ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 

02

03

04

05

06

07