KruJieab

เนื้อหา

การบรรยายเตรียมความพร้อม O-NET สังคมฯ ม.6 ปีการศึกษา 2560

Above

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

จัดให้มีการบรรยายเตรียมความพร้อม โดยวิทยากรพิเศษ สำหรับการสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ อาคารสองสมาคมฯ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

ชมภาพทั้งหมด :

https://www.facebook.com/1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2082543902034943

 

01  02  03

04  05  06