KruJieab

เนื้อหา

เปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

Above

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดให้มี การเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

ณ สนามกีฬารักบี้ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

ชมภาพทั้งหมด :

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2082548288701171

 

01  02  03