KruJieab

เนื้อหา

นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1

Above

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีนิทรรศการ

กิจกรรมที่น่าสนใจ สอดแทรกสาระความรู้ พร้อมด้วยพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

จัดแสดงให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และโรงเรียนใกล้เคียง

ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

ชมภาพทั้งหมด :

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2104590239830309

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=210494624646137

 

01  02  03

04  05  06

07  08  09

10  11  12