KruJieab

เนื้อหา

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2560

Above

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2560

โดยห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 19 ห้องเรียน จัดเป็นห้องเรียนสีขาว 100%

และหอนอนทั้งหมดจำนวน 8 หอนอน จัดให้เป็นหอนอนสีขาว 100%

และได้รับรางวัลระดับเหรีญเงิน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2560

 

ชมภาพทั้งหมด :

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2114970028792330

 

01  02  03

04  05  06