KruJieab

เนื้อหา

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

Above

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู

จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในโอกาสสำเร็จการศึกษา

ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

จากนั้น ในช่วงค่ำ มีกิจกรรมอำลานักเรียนจากรั้ว บรร. บ้านรวมรัก รุ่นที่ 23

โดยรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5

จัดให้มีซุ้มถ่ายภาพ พร้อมกับมอบของขวัญเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจ และมีการขับร้องเพลง

ประมวลภาพกิจกรรมครั้งเก่าก่อน และบูม บรร. ซึ่งเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน

บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ และทางเดินภายใน บรร. บ้านรวมรัก

 

ชมภาพทั้งหมด :

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2114981385457861

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2114998598789473

 

01  02  03

04  05  06