KruJieab

เนื้อหา

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

Above

 

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู เปิดรั้ว บรร. บ้านรวมรัก รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

โดยมีการรับสมัคร พร้อมด้วยสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ อาคารสองสมาคมฯ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

จากนั้น โรงเรียนจัดให้มีการสอบข้อเขียนวัดความรู้ ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ชมภาพทั้งหมด :

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2118589365097063

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2129432510679415

 

01  02  03