KruJieab

เนื้อหา

ศึกษาดูงาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ และศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง

Above

 

วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการสอน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

และเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี

ตามรอยพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการช่วยบำบัดทุกข์ให้กับราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้มากมายรวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 

ชมภาพทั้งหมด :

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2129460197343313

https://www.facebook.com/pg/QC60-1933208410301827/photos/?tab=album&album_id=2129471817342151

 

01  02  03

04  05  06