KruJieab

เนื้อหา

กำหนดการวันประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนใหม่

Logo-QC

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับมอบตัวนักเรียนใหม่*

ปีการศึกษา 2561

 

*หมายเหตุ :  เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ทั้งหมดในทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมฯ

 

ParentMeeting01

 

 ParentMeeting02