No photo description available.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
นักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563

   


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
นักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563

   


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
นักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3
ปีการศึกษา 2563

   
Image may contain: textประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนฯ


ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (12 ที่นั่ง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)