ประวัติโรงเรียน

จัดตั้ง

จัดตั้ง "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา…

ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคที่ดิน…

"โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

นำเข้าโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัยที่…

เปิดรับนักเรียนครั้งแรก

เปิดรับนักเรียนครั้งแรก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

เริ่มใช้อาคารเรียนปัจจุบัน

เริ่มใช้อาคารเรียนปัจจุบัน

รับนักเรียนเพิ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

Hits: 3750