ลูกจ้างประจำ


 

 

 

นายขาว  จาอ่อน
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นายถวิล  นิยมดุสดี
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางเตือน  นิยมรัตน์
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางบังอร  วันกระจ่าง
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสำเร็จ  นิยมรัตน์
ลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารทั่วไป