กลุ่มสาระฯ ศิลปะ


 

 

 

นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจักรพรรดิ์  สวัสดี
ครูชำนาญการ

 

นายศุกกฤต  เอกจิต
ครูผู้ช่วย

 

นายปฎิพัฒน์  เสียมไหม
ครูผู้ช่วย

 

นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
ครูอัตราจ้าง