อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดดิจิตัล

 

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562  ผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี  พร้อมด้วยคณะคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดดิจิทัล  โดย ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท Openserve จำกัด

แบ่งเป็น 2 ช่วง  ได้แก่ 

ช่วงที่ 1:  “อบรมการใช้งาน”  การใช้งานโปรแกรมยืม-คืนหนังสือ และการสร้าง eBook

ช่วงที่ 2:  “การอบรบสำหรับผู้ดูแลระบบ”  การใช้งานระบบผู้ดูแล สำหรับบรรณารักษ์ และคุณครูคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ 

 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 

 

Hits: 236