พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปีการศึกษา 2562 28 September 2019
กีฬาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 03 September 2019
บ้านรวมรักเกมส์ ปีการศึกษา 2562 30 August 2019
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 09 August 2019
บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปีการศึกษา 2562 30 July 2019
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 26 July 2019
พิธีรับและอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 25 July 2019
ประชุม กลุ่ม รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ณ รร.สตรีวัดระฆัง 25 July 2019
นิทรรศการผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาฯ 23 July 2019
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 20 July 2019
Display #