ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 12 December 2019
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 05 December 2019
พิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ 05 December 2019
วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ปี 2562 25 November 2019
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 22 November 2019
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัดราชบุรี 21 November 2019
พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปีการศึกษา 2562 28 September 2019
กีฬาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 03 September 2019
บ้านรวมรักเกมส์ ปีการศึกษา 2562 30 August 2019
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 09 August 2019
Display #