ต้อนรับคุณครูใหม่ ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ บ้านรวมรัก ปีการศึกษา 2562

 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2562   อดีผู้อำนวยการฯ เฉลา พวงมาลัย ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้ต้อนรับคุณครูที่ได้ทำการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ดังนี้

ในช่วงเช้า  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ  "คุณครูนันทิยา  โพธิประสิทธิ์"  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ที่ได้เดินทางมาส่งคุณครูด้วยความปิติยินดี  ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ  อาคารสองสมาคมฯ  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

จากนั้น ในช่วงบ่าย  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ "คุณครูสุชีรินทร์  วงศ์วิลัย"  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดบัวงาม (โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)  และโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง  ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาส่งคุณครูด้วยความยินดียิ่ง  ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ  อาคารสองสมาคมฯ  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 287