แสดงความยินดี แก่ คุณครูกาญจนา ตันสมศักดิ์

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562  ผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี พร้อมด้วย อดีตผู้อำนวยการฯ เฉลา  พวงมาลัย  ประธรานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดี แก่ คุณครูกาญจนา  ตันสมศักดิ์  โอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  ในปีการศึกษา 2562  โดยบรรยากาศอบอวลไปด้วยความปิติยินดีของบุคลากรในบ้านรวมรัก  ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการมงคล  ชื่นชม  และคณะครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ณ หอประชุม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี

Hits: 352