งานกีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี และคณะครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสานสัมพันธ์มัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยร่วมเดินขบวนพาเหรดและแข่งขันกีฬาในคณะสีฟ้า ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

 

 

Hits: 444