การประชุมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  โดย ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฯ สุรินทร์ สว่างอารมณ์ (กลุ่มงบประมาณ ๓), นางพิมพ์พิศา สุบรรณพงษ์ (นวค. ชำนาญการพิเศษ), นายธีรโชค ชมสินธุ์จีระศักดิ์ (นวค.), นายสัณห์ไชย พลรักษ์ (นวค.), 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางสาวิกา วงศ์ฝั้น (สถาปนิกชำนาญการพิเศษ), นายคำภา หานะกูล (นายช่างโยธาอาวุโส), นายบุญมา จันทรา (วิศวกรจ้างเหมา) สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ และลงพื้นที่เยี่ยมชมสภาพแวดล้อม  ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 227