การอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562  งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากร Grand DYC  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 228