ทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดโครงการทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในภูมิลำเนา และแนะนำให้นักเรียนที่มาจากภูมิภาคอื่นได้รู้จักกับสถานที่สำคัญ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี

Hits: 320