การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีการพบปะครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ในห้องเรียนแต่ละห้องเรียน แจ้งผลการเรียน และวางแผนการร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

Hits: 256