พิธีสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดพิธีสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน พร้อมใจกันตั้งจิตภาวนา ร่วมสวดมนต์ และเวียนเทียน  บริเวณรอบพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมงคลทศพลญาณบพิตร  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

Hits: 301