อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

 

วันที่ 22 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากร จาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ร่วมกับ ข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานเขตพื้นที่กา่รศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

Hits: 171