อบรมการใช้งาน The Geometer's Sketchpad (GSP)

 

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมการใช้งาน The Geometer's Sketchpad ให้แก่นักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

ขอขอบคุณข่าวและภาพ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

Hits: 140