พิธีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารเรียน 2  จากนั้นตัวแทนนักเรียนร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง

ถ่ายภาพ :
นายนิรวิทย์ บัวเขียว ม.4/2

 

Hits: 128