อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 4 โดยมีคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนแคทรายวิทยา โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านหินสี เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิถีพุทธ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 159