ประชุม กลุ่ม รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ณ รร.สตรีวัดระฆัง

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกำพล วิลยาลัย และหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คุณครูอนุวัฒน์ คูหาสันติกาญจน์ เข้าร่วมประชุมกลุ่ม รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 

Hits: 135