พิธีรับและอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ แก่กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี และผู้บริหาร เข้ารับผ้าไตรพระราชทานนี้ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง 

 

Hits: 160