พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 28 กันยายน 2562 พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปีการศึกษา 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบฯ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี 
นางสาวดุริยา อมตะอมรวิวัฒน์  รองปลัดกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ  การพัฒนาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดร.ปิยนุช ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจศูนย์ภูมิภาค
สถานศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต และให้ยั่งยืน

ในการนี้ ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมคณะครู เข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2561
โดยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบไป

Image may contain: 5 people, including Yuwalak Rattanil and Phrueksachol Photisarn, people smiling, people standing

Image may contain: one or more people

Image may contain: 2 people, including Phrueksachol Photisarn, people smiling, people standing

 ภาพ: งานประชาสัมพันธ์

 

Hits: 293