ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัดราชบุรี

 

นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

1. นายกันตินันท์ ลิ่มศิลา ม.5/3
2. นายนันทวุธ ประพันธ์วงศ์ ม.5/3
3. นายเอกวิสุทธิ์ กสิกรรม ม.5/3
4. นายทิเบต บุญยัง ม.3/3

ได้รับการคัดเลือกจากการคัดตัวของนักกีฬาในจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 "อุทัยธานีเกมส์"

ครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม คุณครูชลิต สมศรี และคุณครูภูวนิษฐ์ สีมาวงศ์

 

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล ตัวแทนจังหวัดราชบุรี

Hits: 129