ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

นำนักเรียนศึกษาการเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

Hits: 123