พิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ

 


ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี และคณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปากท่อ

ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอปากท่อ

 

Hits: 202