5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 


เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทำพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 ๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

 

Hits: 228