ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดให้มีการแพร่ภาพถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


 โดยขบวนเรือพระราชพิธีนี้จะใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ กำลังพลฝีพาย 2,311 นาย โดยเริ่มตั้งต้นขบวนเรือพระราชพิธี ที่ท่าวาสุกรี และเทียบท่าราชวรดิฐ ในเวลา 14.29 น. ระยะทาง 3.4  กิโลเมตร วันนี้ใช้เวลาในการซ้อม ร่วม 1 ชั่วโมง โดยจัดรูปขบวนเรือ แบ่งออก เป็น 5 ริ้ว 3 สาย คือ ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก และ ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ

เนื้อหาพระราชพิธี: สำนักข่าวไทยฯ

 

 

Hits: 186