ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 (นักเรียนเดิม) เพื่อชี้แจงนโยบาย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และบ้าน  ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  จากนั้นเป็นการพบคุณครูที่ปรึกษาเพื่อสร้างข้อตกลง และเป็นการผสานการดูแลร่วมกัน

Hits: 217