บริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดให้มีการให้บริการรับบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  สำหรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อนำไปใช้ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งนับเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจ ผ่านการกระทำอย่างกล้าหาญ และเสียสละ  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 2 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 182