เวียนเทียน วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีพิธีสวดมนต์ ภาวนาจิต ในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เป็นประธานในพิธีฯ จากนั้น ร่วมเวียนเทียน บริเวณรอบองค์พระพุทธมงคล ทศพลญาณบพิตร พระพุทธรูปปางห้ามญาติประจำโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

Hits: 214