พิธีประดับเข็มพระนามาภิไธย สก - เข็มพระเกี้ยวน้อย และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีพิธีประดับเข็มพระนามาภิไธย สก - เข็มพระเกี้ยวน้อย และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เป็นประธานในพิธีฯ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ นอบน้อม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม

Hits: 221