วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียมร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณป่าเฉลิมพระเกียรติ

Hits: 272