อบรมคุณธรรม จริยธรรม "ชินนสาสมาธิ" ปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 65 วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี จัดให้มีกิจกรรมอบรมคุณธรรม "ชินนสาสมาธิ - การทำสมาธิเพื่อเอาชนะใจตนเอง" แนวคิดพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียมร่วมฟังธรรม ฝึกเดินจงกลม และนั่งสมาธิ เจริญสติเจริญปัญญา เพื่อเป็นการฝึกตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ซึ่งพุทธมามกะพึงกระทำ

Hits: 187