พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาามลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันมหาวชิราวุธ ปีพุทธศักราช 2561 (1 ก.ค. ของทุกปี) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 206