อบรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดย กองทัพภาคที่ 1 ชุดที่ 2 (ขุนศึก 12) ปีการศึกษา 2561
วันที่ 9 สิงหาคม 2561  นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดย กองทัพภาคที่ 1 ชุดที่ 2 (ขุนศึก 12) - The Warload's team 12 light, sound, and multimedia  พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาทหารบก จังหวัดทหารบกราชบุรี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเข้ารับชมและรับฟังมหรสพการให้ความรู้รูปแบบใหม่ แสง สี เสียง ตระการตา โดยผู้เข้ารับการอบรม ได้สัมผัสถึงความเข้าใจ สามารถเข้าถึง และเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนา ด้วยน้ำพระทัยในบูรพกษัตริย์ไทย และเหล่าบรรพบุรุษเลือดนักรบ ที่ยอมสละได้แม้แต่ลมหายใจเพื่อให้ลูกหลานมีผืนแผ่นดินในทุกวันนี้  ในช่วงท้าย มีตัวแทนนักเรียนชาย - หญิงกล่าวคำขอบคุณ  จากนั้น นางสาวกรองแก้ว สานุสนธ์  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้เกียรติมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณคณะวิทยากร ทีมขุนศึก 12  ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

Hits: 302