พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561  นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 86 พรรษา "12 สิงหามหาราชินี" และ "วันแม่แห่งชาติ" พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

จากนั้น นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยการกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล  และขับร้องบทเพลง "สรรเสริญพระบารมี" ,  บทเพลง "สดุดีพระแม่เจ้า"  ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 267