วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561  นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นางอารีวัลย์ เอมโกษา  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561  ร่วมรับฟังการขับร้องบทเพลงวันแม่ อาทีเช่น "เพลง ค่าน้ำนม" รวมถึง การแสดงจินตลีลาโดยตัวแทนนักเรียน  ในกิจกรรมดังกล่าว ตัวแทนนักเรียนได้มอบพวงมาลัยมะลิแด่คุณแม่ และคุณครูแม่ เพื่อเป็นการแสดงความนอบน้อม ต่อผู้มีพระคุณ  จากนั้น อดีตผู้อำนวยการฯ อารีวัลย์ เอมโกษา  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดขับร้องบทเพลงวันแม่ ,  เกียรติบัตรแก่คุณแม่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  และเกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึกแก่คุณแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ  โดยตัวแทนคุณแม่ดีเด่นให้เกียรติกล่าวคำขอบคุณ  และ ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี  มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงคำขอบคุณแด่ อดีตผู้อำนวยการอารีวัลย์ เอมโกษา   ณ หอประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 

Hits: 355