นิทรรศการ "นวมินทร์รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินี"
วันที่ 18 สิงหาคม 2561  นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเครือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ให้การต้อนรับ  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "นวมินทร์รวมใจ นุ่งโจง ห่มสไบ เทิดไท้องค์ราชินี"  ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ได้จัดเป็นประเพณีในเดือนมหามงคล เดือนสิงหาคมของทุกปี  โดยกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 9 โรงเรียน  โดยในปี 2561 นี้  ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้ขับร้องบทเพลง "สดุดีพระแม่เจ้า" ในพิธีเปิด  จากนั้น ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เข้ารับโล่ขอบคุณ โอกาสร่วมจัดนิทรรศการ  และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงของแต่ละโรงเรียน  โดยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย นำเสนอในการแสดงชุด "นาฏยทักษิณทัศนา เฉลิมพระบารมี นาถปรมมหาราชินี" เป็นนาฏศิลป์ประยุกต์ ประกอบบทเพลงอันวิจิตร งดงาม

 

Hits: 364